Kursus "Lugemisega metsa poole ja teisi tõsilugusid"


viiakse läbi eraldi Tallinnas ja Tartus
TARTUS  neljapäeval 17.augustil kl 10.45- 15.45 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus) varem väljakuulutatud 09.juuni asemel
TALLINNAS  reedel 25.augustil kl 11.00- 16.00  Tallinna Ühisgümnaasiumis aadressil Pärnu mnt 71  varem väljakuulutatud 12.juuni asemel.
  Mõlemad kursused lükkusid edasi seoses lektorite ootamatu töölähetusega Portugali

Kellele: klassiõpetajad 3.-5. klass
Millest: Emakeele põimimine loodusõpetuse ja teiste ainetega
               * Loodusalaseid eakohaseid lugemistekste
               * Erinevad võtted ja harjutused arendavad loovat ja kriitilist mõtlemist
               * Klassiväline lugemine rikastab mõttemaailma
               * Matemaatikata läbi ei saa
               * Robootika- kuidas seda ainetundides kasutada?
               * Ärme unustame liikumist! 
               * Digivõimalused on avarad

Lektorid: Anne Orav, Taimi Ruusmäe
(Anne Orav ja Taimi Ruusmäe on Tartu Kivilinna Kooli  klassiõpetajad. Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autorid)

Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi. Arved saadetakse välja kursuse toimumise päeval
Kursusele registreerumine kuni 22.juunini
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
 Soovitav registreeruda meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta. 
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida