Kursus " Matemaatika- õppimise kunst" (e. "Matemaatika mõista(ta)b vol.2")

 ....sobib eriti hästi neile, kes alustavad sügisel uue I klassiga 
Viiakse läbi eraldi Tallinnas ja Tartus

TARTUS  esmaspäeval 21.augustil kl 10.45- 15.45 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
TALLINNAS  kolmapäeval 23.augustil kl 10.45- 15.45 Tallinna Ühisgümnaasiumis aadressil Pärnu mnt 71 
nb! Korduskursus. Eelmised toimusid s.a. märtsis-aprillis

Kellele: klassiõpetajad
Millest: Matemaatika õppimise ja õpetamise võlu ja valu I kooliastmes
     * matemaatika lõimimine erinevate õppeainetega;
     * erinevad aktiivõppemeetodid matemaatikas;
     * matemaatika murekohad, mis valmistavad õpilastele raskusi;
     * kuidas muuta matemaatika huvitavaks neile lastele, keda matemaatika ei huvita?;
     * kuidas aidata neid lapsi, kellel on matemaatikas raske?
Lektor: Mare Kütt
 (Mare Kütt on Rakvere Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, klassiõpetaja ja haridustehnoloog. On töötanud pikka aega Tallinna Ülikooli juures kutseaasta programmis noorte õpetajate juhendajana. Mitmesuguste õppematerjalide autor)

Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi. Arved saadetakse välja kursuse toimumise päeval
Kursusele registreerumine kuni 22.juunini

Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
 Soovitav registreeruda meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta. 
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida.