Kursus " Matemaatika- õppimise kunst" (e. "Matemaatika mõista(ta)b vol.2")

 Viiakse läbi eraldi Tallinnas ja Tartus.

TALLINNAS teisipäeval, 21.märtsil   kl 10.45- 15.45 Gustav Adolfi Gümnaasiumis aadressil Suur-Kloostri 16
TARTUS reedel, 21. aprillil   kl 10.45- 15.45 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
Kellele: klassiõpetajad
Millest: 
Matemaatika õppimise ja õpetamise võlu ning valu I kooliastmes.

* matemaatika lõimimine erinevate õppeainetega;
* erinevad aktiivõppe meetodid matemaatikas;
* matemaatika murekohad, mis valmistavad õpilastele raskusi;
* kuidas muuta matemaatika huvitavamaks nendele lastele, keda matemaatika ei huvita;

* kuidas aidata neid lapsi, kellele on matemaatika raske

Lektor:
 Mare Kütt
(Mare Kütt on Rakvere Gümnaasiumi klassiõpetaja ja haridustehnoloog. On töötanud pikka aega Tallinna Ülikooli juures kutseaasta programmis noorte õpetajate juhendajana. 
 Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autor

Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Info ja registreerimine:
   e-post: kajarikool@gmail.com
   tel: 56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud