Kursus " Kuidas saame lapsed lugema ja suhtlema?"(e. "Lugemine loeb! vol.2")

 Viiakse läbi eraldi Tallinnas ja Tartus.
TARTUS reedel, 24.märtsil   kl 11.00- 16.00 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
TALLINNAS teisipäeval, 18. aprillil   kl 10.45- 15.45 Telliskivi loomelinnakus aadressil Telliskivi 60a koolitusruumis "Vägi"
 Kellele: klassiõpetajad
 Millest: Kogemused õpetajalt õpetajale. Võtteid I kooliastme emakeeletundides.


* Praktilisi näiteid 1.-4.kl eesti keele tundidest;
* Lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskuse arendamine;
* Rühmatöö eesti keele tundides; 

* Klassiväline lugemine;
* Veebipõhised keskkonnad või toetavad veebikeskkonnad/-materjalid eesti keele tundi


Lektor: Lemme Sulaoja
(Lemme Sulaoja on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli klassiõpetaja. Lisaks HITSA koolitaja ning on töötanud Tallinna œÜlikooli juures kutseaasta programmi grupijuhina . Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autor


Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Info ja registreerimine:
   e-post: kajarikool@gmail.com
   tel: 56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud