Kursus " Kuidas saame lapsed lugema ja suhtlema?"(e. "Lugemine loeb! vol.2")

....sobib eriti hästi neile, kes alustavad sügisel uue I klassiga 
Viiakse läbi eraldi Tallinnas ja Tartus

TARTUS  reedel 18.augustil kl 11.00- 16.00 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
TALLINNAS  neljapäeval 24.augustil kl 10.45- 15.45 Tallinna Ühisgümnaasiumis aadressil Pärnu mnt 71 
nb! Korduskursus. Eelmised toimusid s.a. märtsis-aprillis

 Kellele: klassiõpetajad
 Millest: Kogemused õpetajalt õpetajale. Võtteid I kooliastme emakeeletundides
     * Praktilisi näiteid I-IV klassi emakeeletundidest;
     * Lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskuse arendamine; 
     * Rühmatöö eesti keele tundides:
     * Klassiväline lugemine;
     * Toetavad veebikeskkonnad- materjalid eesti keele tundi
Lektor: Lemme Sulaoja
(Lemme Sulaoja on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetaja-metoodik, klassiõpetaja. Lisaks HITSA koolitaja ning on töötanud Tallinna Ülikooli juures kutseaasta programmi grupijuhina. Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autor)

Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi. Arved saadetakse välja kursuse toimumise päeval
Kursusele registreerumine kuni 22.juunini

Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
 Soovitav registreeruda meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta. 
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida